INTENSYWNE, SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DLA KADRY MANAGERSKIEJ I ZARZĄDCZEJ

Cele kursu językowego dla firm:

 • Realizacja konkretnego materiału szkoleniowego w jak najkrótszym czasie
 • Total immersion – nieprzerwany kontakt z językiem angielskim dla zmaksymalizowania rezultatów

Zawartość merytoryczna szkolenia

 • Szkolenie dla firm podzielone jest na szereg kursów z konkretnych dziedzin wiedzy biznesowej, np.: marketing, finanse, bankowość, negocjacje, rozmowy handlowe, reklama, prawo itp. Podział odbywa się w oparciu o analizę potrzeb klienta
 • Każdy kurs językowy prowadzony jest przez lektora specjalizującego się w danej dziedzinie, np.: prawników, bankowców, psychologów, aktorów
 • Obok podręczników, praca na autentycznych materiałach źródłowych, prasie i literaturze fachowej, case study
Charakterystyka kursów Premium i Premium Plus:

Indywidualny klient

Dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta – program kursu angielskiego budowany w oparciu o analizę potrzeb

Prowadzone przez specjalistów

Prowadzone przez specjalistów w danych dziedzinach biznesu

Dogodny terminarz

Zajęcia tygodniowe, weekendowe, poranne, wieczorne

Bloki tematyczne

Podzielone na bloki tematyczne z różnych dziedzin – marketing, reklama, negocjacje, finanse etc.

Bezpłatne testy kwalifikacyjne

Weryfikujemy kwalifikacje całkowicie za darmo

Bezpłatne materiały

Bezpłatny komplet indywidualnie opracowanych materiałów szkoleniowych

Stały monitoring

Stały monitoring realizacji programu i efektów szkolenia

Wybór

Możliwość wyboru pomiędzy regionalnymi odmianami języka

Zadania do wykonania

Zawierają zadania do wykonania przed i po zakończeniu kursu

Uzupełnienie innych szkoleń

Stanowią uzupełnienie i rozwinięcie innych szkoleń językowych

Intensywność szkoleń dla firm:


Kurs Ilość dni Przedział czasowy Długość dnia szkolenia Lekcje Przerwy Lunch
Premium Tydzień Poniedziałek - Piątek Pół dnia 2, 90-minutowe 1, 15-minutowa Brak
Premium Weekend Sobota i Niedziela Pół dnia 2, 90-minutowe 1, 15-minutowa Brak
Premium Plus Tydzień Poniedziałek - Piątek Cały dzień 4, 90-minutowe 2, 15-minutowe 60-minut w towarzystwie lektora
Premium Plus Weekend Sobota i Niedziela Cały dzień 4, 90-minutowe 2, 15-minutowe 60-minut w towarzystwie lektora
Mieszane kursy językowe
Istnieje możliwość dopasowania dziennej intensywności zajęć do Państwa potrzeb.

Zestawy zadań uzupełniających szkolenie:

 • Zapewniamy programy i materiały do samodzielnej pracy zarówno przed rozpoczęciem jak i po zakończeniu szkolenia
 • Stały nadzór pracy indywidualnej
 • Opieka lektora angielskiego pre-post stanowiąca możliwość wkomponowania szkolenia w inne kursy językowe
 • Słuchacz otrzymuje możliwość samodzielnego rozszerzenia zakresu materiału

Metody pracy

 • Indywidualny dobór
 • Podstawę stanowią metody komunikacyjne (nacisk na aktywną komunikację oraz „myślenie” w języku obcym)
 • Zależnie od potrzeb: sesje wideo, metody interaktywne, symulacje, gry tematyczne, warsztaty treningowe i inne